RUGBY VII : Tournoi promotionnel FSUB KITURO 20/10/2011